تورم بخش کشاورزی ۱۰.۳ درصد کاهش یافت

سخنگوی داعش ترامپ را احمق توصیف کرد
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در پاییز سال گذشته، از کاهش این شاخص حکایت دارد.

سخنگوی داعش ترامپ را احمق توصیف کرد