وزیر دفاع ارمنستان در راه ایران

سخنان رشیدپور سه روز بعد از بی‌هوش شدن مقابل دوربین: چرا باید نسبت به هم بی‌مهر باشیم؟
تسنیم نوشت: وزیر دفاع ارمنستان برای «گفت‌وگویی مهم» راهی تهران می شود.

سخنان رشیدپور سه روز بعد از بی‌هوش شدن مقابل دوربین: چرا باید نسبت به هم بی‌مهر باشیم؟