روسیه به چین سوخو ۳۵ می‌دهد

زیبا مردانی :دو پیشنهاد لیگ برتری داشته ام / برخی مسئولان در حق گلف اجحاف می کنند
ایسنا نوشت: براساس گزارش‌ها، اولین سری از جنگنده‌های سوخو ۳۵ روسیه شامل چهار فروند از این نوع احتمالا اواخر ۲۰۱۶ تحویل چین می‌شود.

زیبا مردانی :دو پیشنهاد لیگ برتری داشته ام / برخی مسئولان در حق گلف اجحاف می کنند