اردوغان: به نوادگان نازی‌ها پاسخ مناسب بدهید!

زنگنه به رهبری نامه نوشت
ایسنا نوشت: رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه تنها هفت روز تا برگزاری رفراندوم باقی مانده است گفت: در اروپا شهروندان ترکیه صندوق‌ها را با رای آری پر خواهند کرد.

زنگنه به رهبری نامه نوشت