اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی برای آزادسازی میدان شهدای هسته‌ای اصفهان

زنجان؛ آماده باش خطرات چهارشنبه سوری
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای آزادسازی و اجرای میدان شهدای هسته‌ای بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد، ابراز داشت: این پروژه در کمتر از یک سال به بهره برداری خواهد رسید.

زنجان؛ آماده باش خطرات چهارشنبه سوری