کارگردان «خانه پاکیزه»: وقتی برای ناز کردن ستاره‌ها را نداشتم

زمان برقراری آتش بس سوریه اعلام شد
یکی از دو کارگردان نمایش «خانه پاکیزه» با اشاره به جزییات این کمدی از انگیزه‌ها و دغدغه‌های خود برای انتخاب متن نمایش و بازیگران این اثر گفت.

زمان برقراری آتش بس سوریه اعلام شد