فیلم | اعلام اولین پنالتی تاریخ فوتبال با تکنولوژی بازبینی

زمان بازگشت «خندوانه» مشخص شد / سرنوشت جناب‌خان چه می‌شود؟
اولین پنالتی تاریخ دنیای فوتبال با تکنولوژی بازبینی صحنه توسط کاسای اعلام شد.

زمان بازگشت «خندوانه» مشخص شد / سرنوشت جناب‌خان چه می‌شود؟