یک نتیجه خوب دیگر از تیم فیروز کریمی

زمان آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده اعلام شد
نفت آبادان در اصفهان یک امتیاز از سپاهان گرفت.

زمان آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده اعلام شد