برخی، از اقدامات دولت در حوزه سلامت «خوششان» نمی‌آید

رییس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را امضاء می‌کند
ایسنا نوشت: وزیر بهداشت،با اشاره به برخی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه بهداشت و سلامت عمومی گفت: در این میان هستند کسانی که از این اتفاقات خوششان نمی آید و راضی نیستند.

رییس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را امضاء می‌کند