تعداد داوطلبین انتخابات شوراهای اسلام آبادغرب از ۵۰۰ نفر گذشت

ریشه‌های خراسان جنوبی در تاریخ کهن ایران استوار است
حسن پیرکرمی دبیرستاد انتخابات شهرستان اسلام‌آبادغرب عنوان کرد: “تعداد ثبت نام شدگان کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان اسلام آباد غرب به ۵۶۵ نفررسید “

ریشه‌های خراسان جنوبی در تاریخ کهن ایران استوار است