دلیل اصلی خرید جپاروف برای منصوریان

رکورد جدید ما ایرانی‌ها در مردن!
سرور جپاروف را باید بازیکن استقلال دانست.

رکورد جدید ما ایرانی‌ها در مردن!