گشایش دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در بیروت

رویترز از شلیک هشدارآمیز ناوشکن آمریکایی به سمت قایقهای ایرانی خبر داد
تسنیم نوشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان برنامه‌های بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را اعلام کرد.

رویترز از شلیک هشدارآمیز ناوشکن آمریکایی به سمت قایقهای ایرانی خبر داد