ترامپ: هیچ گزینه ای در مورد ایران حذف نشده است

رویترز: آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه برخی نهادهای ایرانی وضع می‌کند
ایرنا نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ادامه اظهارات تحریک آمیز روزهای گذشته مقام های آمریکایی گفت: هیچ گزینه ای در مورد ایران حذف نشده است.

رویترز: آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه برخی نهادهای ایرانی وضع می‌کند