شکارچی که هدف گلوله محیط بان قرار گرفته بود جان باخت

رونمایی از عوامل اصلی گرانی دلار
مدیر بیمارستان بعثت همدان گفت: شکارچی که در منطقه حفاظت شده نشر همدان هدف اصابت گلوله محیط بان قرار گرفته بود صبح امروز در بیمارستان بعثت همدان جان باخت.

رونمایی از عوامل اصلی گرانی دلار