بازی دوستانه ایران-عراق لغو شد

روند رشد قیمت نفت جهانی متوقف شد
فدراسیون فوتبال ایران در خواست عراقی‌ها را برای برگزاری بازی دوستانه نپذیرفت.

روند رشد قیمت نفت جهانی متوقف شد