از ابتدای امسال چند میلیارد تومان سهام واگذار شد؟

روسیه پیش‌نویس قطعنامه علیه سوریه را رد کرد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: از 9101 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در 10 ماه سال جاری، 7837 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 1180 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 83 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

روسیه پیش‌نویس قطعنامه علیه سوریه را رد کرد