پهلوانان همدانی را بشناسید

روزنامه روسی: باید به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کمک کرد
هشتمین جلد از مجموعه «قصه‌های پهلوانی» نوشته خسرو آقایاری با محوریت پهلوانان همدانی از سوی انتشارات نیستان منتشر شد.

روزنامه روسی: باید به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کمک کرد