سردار اسلامی :امنیت امروز جامعه نتیجه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده است

روحانی: سختگیری‌ها برای شبکه‌های اجتماعی را باید کم کنیم/اشاره مجری به فرزندان بیکار وزیر کشور/1
سردار سلامی گفت :فرهنگ امروز جامعه بر کسی پوشیده نیست. ایثار ، شهادت و یادگار های بجا مانده از هشت سال دفاع مقدس در ذهن تمام ملت بجا مانده و به نیکی از ان یاد میکنند

روحانی: سختگیری‌ها برای شبکه‌های اجتماعی را باید کم کنیم/اشاره مجری به فرزندان بیکار وزیر کشور/1