اندر حکایات مشکل افت فشار گاز در مازندران

روایت وزیر نفت از سوال رئیس جمهور درباره موسیقی کُردی
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از لزوم استفاده از سوخت دوم کلیه مشترکین غیر خانگی استان در هفته آینده خبر داد و گفت : با توجه به کاهش دما در سطح کشور و افزایش حجم مصرف گاز ، این شرکت به منظور پیشگیری از افت فشار و پایداری جریان گاز بخش خانگی ، مبادرت به قطع گاز کلیه مصارف غیر خانگی خواهد نمود .

روایت وزیر نفت از سوال رئیس جمهور درباره موسیقی کُردی