خوشبختی را از نگاه اپیکور تماشا کنید

روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین جلسه‌اش با رهبر انقلاب
«هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور»، کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات پندارتابان و با ترجمه فرخ بافنده منتشر شده است.

روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین جلسه‌اش با رهبر انقلاب