دانشجویان پزشکی روی صحنه تئاتر/ معرفی نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

روابط عمومی شورای شهر تهران اعلام کرد: فایل صوتی منتشر شده، ربطی به شورای شهر تهران ندارد
اسامی آثار راه یافته به بخش نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با موضوع آزاد و سلامت اعلام شد.

روابط عمومی شورای شهر تهران اعلام کرد: فایل صوتی منتشر شده، ربطی به شورای شهر تهران ندارد