سرپرست آموزش پرورش لرستان: تلاش میشود مطالبات همکاران فرهنگی در اسرع وقت پرداخت شوند

رقیب مرکل در نظرسنجی‌ها جلو افتاد
سرپرست آموزش پرورش لرستان گفت :منش و شخصیت معلم باید به گونه ای باشد که دیگران از شخصیت و اندیشه های بلند او بهره مند شوند

رقیب مرکل در نظرسنجی‌ها جلو افتاد