سه عامل فساد مواد غذایی/سم مرگبار در کنسروها

رفع محرومیت‌های ۳ گانه بدهکاران ارزی درصورت تسویه ۲۵ درصد بدهی
مهر نوشت: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، در مورد فساد مواد غذایی کنسرو شده توضیحاتی ارائه داد.

رفع محرومیت‌های ۳ گانه بدهکاران ارزی درصورت تسویه ۲۵ درصد بدهی