سردار رحیم صفوی: نفوذ، یکی از راهبردهای اصلی دشمن به جای جنگ و فشار خارجی شده است

رضاییان به قولی که به طارمی داده بود عمل کرد
ایسنا نوشت: دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: اکنون دشمنان از ضربه زدن به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران ازطریق تحمیل جنگ و فشار خارجی ناامید شده‌اند.

رضاییان به قولی که به طارمی داده بود عمل کرد