راه اندازی 23 مرکز خدمات‌رسانی هلال احمر در مناطق محروم دنیا

رسالت های خبرنگار، جامعه اطلاعاتی و قداست قلم
تسنیم نوشت: در حال حاضر 23 مرکز خدمات‌رسانی سازمان جمعیت هلال احمر در مناطق محروم دنیا راه‌اندازی شده است.

رسالت های خبرنگار، جامعه اطلاعاتی و قداست قلم