دروازه‌بان سابق پرسپولیس فعلا به لیگ ایران برنمی‌گردد

رایزنی لاوروف و دی‌میستورا
انتقال سوشا مکانی به سایپا منتفی شد.

رایزنی لاوروف و دی‌میستورا