عکس| گپ و گفت عارف و محمود صادقی در صحن مجلس

راه قانونی استخدام رسمی کارمندان قراردادی دولت
محمدرضا عارف و محمود صادقی هر دو نماینده تهران، امروز در صحن علنی مجلس به گفت و گوی دو نفره پرداختند.

راه قانونی استخدام رسمی کارمندان قراردادی دولت