تصاویر | کاکایی‌های مهاجر در لاهیجان

راه فرار عربستان برای افزایش صادرات نفت
هر ساله با فرا رسیدن فصل سرما تالاب‌ها، آبندان‌ها، خورها، مصب‌ها و سواحل در استان های شمالی ایران محل مناسبی جهت استراحت و طی نمودن فصول سرد سال برای پرندگان محسوب می‌شوند.

راه فرار عربستان برای افزایش صادرات نفت