تصاویر مازراتی گیبلی خاص با پوشش مخمل را ببینید

رئیس کمیته سازمان لیگ درباره شایعه محرومیت کریمی توضیح می‌دهد
به تازگی تصاویری لز یک دستگاه مازراتی گیبلی خاص و پوشیده شده در مخمل مشکی منتشر شده است. این خودرو اخیراً به جمع خودروهای انگشت‌شمار مخملی موجود در دنیا پیوسته است.

رئیس کمیته سازمان لیگ درباره شایعه محرومیت کریمی توضیح می‌دهد