پاسخ مشاور رئیس‌جمهور به منتقدین خرید ایرباس

دیدار جابری‌انصاری با بوگدانف درباره نشست آستانه
ایسنا نوشت: مشاورفرهنگی رئیس جمهور در پیامی توئیتری به منتقدین خرید ایرباس پاسخ داد.

دیدار جابری‌انصاری با بوگدانف درباره نشست آستانه