۵ نامزد نهایی جبهه مردمی روز ۱۷ فروردین مشخص و اعلام می‌شود

دوباره ماتادور مغلوب آقای خاص شد
تسنیم نوشت:جزئیات برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اعلام شد. ۵ نامزد جبهه مردمی روز ۱۷ فروردین مشخص و اعلام می شود.

دوباره ماتادور مغلوب آقای خاص شد