توضیحات دبیر فدراسیون تیراندازی درباره ماجرایی که می‌تواند برای ورزش ایران گران تمام شود

دلار و سکه با چه قیمت هایی به فروش رفت؟
دبیر فدراسیون تیراندازی می‌گوید رئیس این فدراسیون قصد شکایت به مجامع بین‌المللی را ندارد.

دلار و سکه با چه قیمت هایی به فروش رفت؟