شنبه ۹ دی ۹۵؛ مدارس ۱۶ استان تعطیل است

دعوت دوباره تلویزیون از یک کارگردان موفق پس از هفت سال
مهر نوشت: به دنبال بارش سنگین برف در استان‌های مختلف کشور مدارس برخی شهرها و شهرستان‌های کشور تعطیل اعلام‌شده است. همچنین در استان کرمان تعطیلی مدارس ریگان به دلیل طوفان شن گزارش شده است.

دعوت دوباره تلویزیون از یک کارگردان موفق پس از هفت سال