عکس | رئیسی آمد

در سال ۹۵ چقدر خودرو تولید شد؟
انتخاب نوشت:برخی منابع خبری مدعی شدند: حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مسجد حوری تهران از انتخابات نگفت، اما تراکت های او میان مردم پخش شد.

در سال ۹۵ چقدر خودرو تولید شد؟