همایشی برای اختلاف در انتقال مالکیت اتومبیل/ حقوقدانان: سند خودرو، رسمی است و پلیس نباید صادر کند

در دیدار وزرای خارجه سعودی و انگلیس چه گذشت؟
حقوقدانان درباره ارزش معامله خودرو با سند رسمی یا برگ سبز خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود، اظهارنظر کردند و متفقا گفتند طبق قانون ثبت اسناد مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

در دیدار وزرای خارجه سعودی و انگلیس چه گذشت؟