برگزیدگان سومین جشنواره شکوه شکیبایی معرفی شدند

در تربیت تکنسین در جامعه با کمبود مواجه هستیم
برگزیدگان نهایی چهار بخش شعر، مقاله، داستان و دل‌نوشته در سومین جشنواره شکوه شکیبایی در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی شدند.

در تربیت تکنسین در جامعه با کمبود مواجه هستیم