اینفوگرافیک | برجام و از سرگیری همکاری با نهادهای مالی جهان

در ایام نوروز: ۳ هزار و ۷۰۰ مسافر از طریق فرودگاه همدان جابه جا شدند
حصول برجام و از بین رفتن تحریم‌ها، دستاوردهای بسیاری برای نظام اقتصادی کشور به همراه داشت. ازسرگیری همکاری ایران با نهادهای مالی بین‌المللی در زمره مهم‌ترین این دستاوردها قرار می‌گیرد؛ امری که تاثیر بسزایی در جذب سرمایه‌های خارجی و تامین منابع مالی زیرساخت‌های کشور خواهد داشت.

در ایام نوروز: ۳ هزار و ۷۰۰ مسافر از طریق فرودگاه همدان جابه جا شدند