اردوغان؛معطوف از خاورمیانه به اروپا

دریادار سیاری: تمام تجهیزات نیروی دریایی ساخت ایران است/لزوم حمایت از تولیدداخلی
باید نگران باشیم!. نه صرفا از جنبه اخلاقی ویا تحت تاثیر مولفه های بر گرفته از دمکراسی تحمل و مدارا. بلکه بیشتر به این علت که سیاست های ماجراجویانه و طلبکارانه دولت ترکیه و حزب حاکم “عدالت و توسعه”در اروپا، بی شباهت به شرایط بی ثبات کننده مشابه 6 سال پیش خاورمیانه نیست

دریادار سیاری: تمام تجهیزات نیروی دریایی ساخت ایران است/لزوم حمایت از تولیدداخلی