فلاحت‌پیشه: سرخورده شده‌ایم /فراکسیون‌های سیاسی مجلس ماهیت ژله‌ای دارند

درگذشت پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس می‌گوید: نمایندگی قائم به شخص است و شاید برخی دوستان نمی‌خواهند با ورود به یک فراکسیون به در یک جریان سیاسی تعریف شوند و عمل کنند.

درگذشت پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت