افزایش نرخ بهره در آمریکا اثری بر اقتصاد ما ندارد

درمان سرطان پوست با نوعی کرم موضعی
ایسنا نوشت: یک اقتصاددان درباره تاثیر نرخ بهره آمریکا بر اقتصاد ایران توضیح داد: اقتصاد ایران تقریبا از این موضوع تاثیر نمی‌گیرد، چون برون‌زایی اقتصاد ما فقط از تغییرات قیمت نفت اثر می‌پذیرد که آن موضوع نیز تحت تاثیر نرخ بهره آمریکا نخواهد بود.

درمان سرطان پوست با نوعی کرم موضعی