تصاویر | بازداشت ۱۹۹ سارق در تهران | سارقانی ۱۹ تا ۲۵ ساله

دردسرهای تعویض اسکناس در هند، زنگ خطری برای ایران
ماموران پایتخت در 48 ساعت گذشته با اجرای طرح مقابله با سارقان موفق شدند 199 نفر سارق که در قالب 41 باند سرقت می‌کردند را شناسایی و دستگیر کنند.

دردسرهای تعویض اسکناس در هند، زنگ خطری برای ایران