فیلم | آغاز متفاوت گفتگوی مدیری با آزاده صمدی | صمدی: لجبازم و در عصبانیت برون‌ریزم

درخواست معاون وزیر بهداشت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به ماجرای پول درمان ورود کنند
آزاده صمدی که مهمان برنامه دورهمی بود در گفتگو با مهران مدیری از نوع استفاده‌اش از فضای مجازی گفت.

درخواست معاون وزیر بهداشت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به ماجرای پول درمان ورود کنند