گزینه نهایی حزب مؤتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بالاخره رونمایی شد

درخواست مدیر عامل شرکت گاز لرستان از مشترکین جهت صرفه جویی در مصرف گاز
تابناک نوشت: عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، از «میرسلیم» به عنوان گزینه پیشنهادی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری نام برد.

درخواست مدیر عامل شرکت گاز لرستان از مشترکین جهت صرفه جویی در مصرف گاز