تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی

درخواست سیف از حسابرسان نظام بانکی
بارش برف سنگین که از صبح امروز سه شنبه در تبریز آغاز شده، مرکز استان آذربایجان شرقی را سفیدپوش کرده است.

درخواست سیف از حسابرسان نظام بانکی