مرکل خواستار ممنوعیت استفاده از پوشیه شد

درخواست سناتور آمریکایی از ترامپ درباره برجام
مهر نوشت: صدر اعظم آلمان از ممنوعیت استفاده از پوشیه در مناطقی از این کشور که امکان آن وجود دارد سخن گفت.

درخواست سناتور آمریکایی از ترامپ درباره برجام