تصاویر | وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا

درخواست بازیگر زن از مهران مدیری/ فقیهه سلطانی: بعد از ازدواج فوتبالی شدم
روزهای آخرین پاییز است و حتی در برخی نقاط بوم هفت رنگ پاییزی را ،سفید یکپارچه زمستانی فرا گرفته است.

درخواست بازیگر زن از مهران مدیری/ فقیهه سلطانی: بعد از ازدواج فوتبالی شدم