سقوط وانت نیسان به دره در پاعلم پلدختر 7 نفر مجروح شدند

دختر فوق ستاره‌ای که مدیر ملوان اسمش را گذاشت بار اضافه؛ در صدر سایت AFC
مسوول اورژانس پلدختر گفت: در اثر سقوط وانت نیسان به دره در پاعلم این شهرستان هفت نفر مجروح شدند

دختر فوق ستاره‌ای که مدیر ملوان اسمش را گذاشت بار اضافه؛ در صدر سایت AFC