شمخانی:هیچگونه راهکار نظامی پایداری برای حل بحران‌های منطقه ای وجود ندارد

دبیر کل جدید سازمان ملل اولویت‌های خود را اعلام کرد
ایسنا نوشت:نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز در نخستین کنفرانس امنیتی تهران که در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: استبداد داخلی و سلطه گری و تجاوز خارجی عوامل بنیادین بحرانهای منطقه ای است.

دبیر کل جدید سازمان ملل اولویت‌های خود را اعلام کرد