امکان ایجاد سفر هفتگی به نخجوان از ایران

دبیر فدراسیون اعلام کرد/نام کشتی گیر دوپینگی بشیر باباجان‌زاده است
معاون مسافری شرکت راه‌آهن با اشاره به دستاورد‌های سفر رئیس جمهور روحانی به کشور‌های آسیای میانه، از مذاکره برای ایجاد ارتباط ریلی میان چهار کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان خبر داد.

دبیر فدراسیون اعلام کرد/نام کشتی گیر دوپینگی بشیر باباجان‌زاده است