امضای تفاهم‌نامه همکاری بین کتابخانه ملی آذربایجان و کتابخانه مرکزی تبریز

داوری جشنواره محیط زیستی سپیدار آغاز می‌شود
کتابخانه ملی آذربایجان و کتابخانه مرکزی تبریز، تفاهم‌نامه همکاری را برای مبادله کتاب، انتقال تجربیات و معرفی فرهنگ دو کشور در نمایشگاه‌های مشترک امضا می کنند.

داوری جشنواره محیط زیستی سپیدار آغاز می‌شود